Konu: Hakaret Suçu

3 İçtihat

HAGB Kararı Açıklandığında Hüküm Değiştirilerek Sanığın Aleyhine Daha Ağır Bir Ceza Belirlenmesi ve Taksitlendirmenin Eklenmesi Hatalıdır

CMK’nın 231. maddesinin 11. fıkrasındaki emredici hüküm uyarınca açıklanması geri bırakılan hükmün aynen açıklanması gerektiğinden, açıklanması geri bırakılan hükümde değişiklik yapılarak, sanığın aleyhine olacak şekilde daha ağır bir cezanın belirlenmesinde ve ilk hükümde uygulanmayan taksitlendirmenin açıklanan karara eklenmesinde isabet bulunmamaktadır.

Denetim Süresinde İşlenen Kasıtlı Suçlardan Dolayı Adli Para Cezasıyla Cezalandırılması Nedeniyle Koşullu Salıverilme Kararı Geri Alınamaz

Hükümlünün denetim süresi içerisinde işlediği kasıtlı (görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret) suçlardan dolayı neticeten adli para cezaları ile cezalandırılmasına karar verildiği, dolayısıyla koşullu salıverilme kararının geri alınamayacağı gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.