2.CD Hırsızlık / Konut Dokunulmazlığının İhlali / Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi / Atfı Cürüm

Daire/Kurul
2. CEZA DAİRESİ
Esas No
2014/23309
Karar No
2016/6958
Karar Tarihi
12 Nis 2016

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Hırsızlık / Konut Dokunulmazlığının İhlali / Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi / Atfı Cürüm

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

1-Sanık ...'ın temyiz talebiyle ilgili olarak yapılan incelemede;
Sanığın 17/09/2013 tarihli isteminin eski hale getirme ve temyiz mahiyetinde olduğu ve CMK'nın 42. maddesine göre hükmün temyizi aşamasında ileri sürülen eski hale getirme istemi hakkında Dairemizce ve öncelikle karar verilmesi gerektiği belirlenerek

yapılan incelemede;
Yokluğunda verilen hükmün 03/07/2013 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edildiğinin anlaşılması karşısında, sanığın eski hale getirme istemi ile 13/06/2013 tarihli hükme yönelik süresinde olmayan temyiz isteminin 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE,

2-Sanık ... hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;
Sanığın tüm aşamalarda değişmeyen ve atılı suçları işlemediğine ilişkin savunması ile sanık ...'ın atfı cürüm niteliğindeki iddiaları dışında, sanığın yüklenen suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, hukuka uygun, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden ve sanığın atılı suçu işlediğine ilişkin delillerin nelerden ibaret olduğu denetime olanak verecek şekilde açıklanmadan yazılı şekilde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 12/04/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi. (YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2014/23309 K. 2016/6958)