15.CD Hükmü Temyiz Etmeyen Sanığın Bozmadan Yararlanma Hakkı Olduğu Ancak Lehe Bozmadan Yararlanan Sanığın, Bozmadan

Daire/Kurul
15. CEZA DAİRESİ
Esas No
2017/3782
Karar No
2017/19012
Karar Tarihi
27 Eyl 2017

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
657
1
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Hükmü Temyiz Etmeyen Sanığın Bozmadan Yararlanma Hakkı Olduğu Ancak Lehe Bozmadan Yararlanan Sanığın, Bozmadan Sonra Yeniden Kurulan Hükmü Temyize Yetkisi Bulunmadığı / Bozma Sirayeti

Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından, sanığın mahkumiyetine dair hükümler, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 27/12/2010 tarih ve 2010/105-439 Sayılı kararı ile sanıklar ... ve ...'in nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından mahkumiyetlerine dair hükümler kurulduğu; sanık ... tarafından bu hükümlerin temyiz edilmediği ancak; anılan hükümler suçun diğer sanığı ... tarafından temyiz edilmesi ve Dairemizin 11/03/2015 tarih ve 2013/9377 Esas, 2015/22415 Karar sayılı kararı ile sanık ... yönünden bozulması üzerine, sanık ...'ın CMK'nın 306. maddesindeki sirayet hükmü doğrultusunda yargılama sürecine dahil edildiği ve Mahkemece bozmaya uyularak genel hükümlere göre yapılan yargılama sonunda, 11/05/2016 tarihli karar ile sanıklar ... ve ... hakkında dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından yeniden mahkumiyet hükümleri kurulmuştur. Anılan bu hükümler sanık ... müdafii tarafından temyiz edilmişse de;

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 08.03.2016 tarih, 2014/14-261 Esas, 2016/117 Karar sayılı ilamında belirtildiği üzere;1412 Sayılı CMUK'nın 5320 Sayılı kanunun 8. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 325. maddesi uyarınca hükmü temyiz etmeyenlerin veya temyiz istemi red edilenlerin, daha ağır bir ceza ile cezalandırılmaları adaletsizliğini giderme amacı ile kanuna konulmuştur. Benzer düzenleme 5271 Sayılı CMK'nın 306. maddesinde de yer almıştır. Bu suretle temyiz edenler lehine oluşacak durumdan, temyiz etmeyenlerin de istifadesi sağlanmış olacaktır. Bozmanın sirayetinde, yerel mahkeme hükmü, temyiz etmeyen sanık yönünden bozulmamakta, sadece anılan maddeler uyarınca sanık, bozma kararının sonucundan yararlandırılmaktadır.

Sanıklardan ...'ın önceki hükmü temyiz etmediği, diğer sanık ...'in yararına yapılan bozmadan, 1412 Sayılı CMUK'nın 325. maddesi uyarınca yararlandığı, bu sebeple bozmadan sonra yeniden kurulan hükmü temyize yetkisi bulunmadığından temyiz isteğinin 5320 Sayılı Kanun'un 8/1.maddesi yollamasıyla 1412 Sayılı CMUK'nın 317 maddesi uyarınca REDDİNE, 27.09.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. (YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ ESAS 2017/3782 KARAR 2017/19012)
 

HAKKIMIZDA

  • Hukukun her geçen gün değişme ve güncelleme özelliği, ülkemiz mahkemelerindeki davalarda verilen kararlar açısından da geçerli olması hasebiyle içtihatlar gün geçtikçe farklılaşmakta ve çatışmaktadır. Özellikle hukukla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar ve hukuk öğrencileri için tartışmasız olarak güncel kararları takip etmek zaruret olmuştur. Bu sebeple elimizden geldiğince güncel içtihatlara ulaşmanız için, bulunduğunuz forum sitesini kurduk.

    Yargikararlari.net, tüm vatandaşlarımızın yüksek mahkemelerin verdiği yargısal kararlara ulaşabilmesini sağlamak için kurulmuş bir forum sitesidir. Hukuk forumu olan sitemizde, Yargıtay kararları, Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesinin itiraz, iptal ve bireysel başvuru hakkındaki kararları ve uluslararası hukuk alanındaki önemli yargı kararları yer almaktadır. Sizler de hukukla ilgili yazılarınızı veya elinize ulaşan kararları forumumuzda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz.

    yargıtay kararı sorgulama, yargıtay kararları arama motoru, içtihat arama motoru

User Menu