15.CD İşsizlik Maaşı Alabilmek İçin Sahte Belge Düzenleme / Nitelikli Dolandırıcılık / Özel Belgede Sahtecilik

Daire/Kurul
15. Ceza Dairesi
Esas No
2017/1851
Karar No
2017/21197
Karar Tarihi
24 Eki 2017

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
İşsizlik Maaşı Alabilmek İçin Sahte Belge Düzenleme / Nitelikli Dolandırıcılık / Özel Belgede Sahtecilik

Nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından sanıkların beraatına ilişkin hükümler, katılan kurum vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü,

...Bilgisayar şirketinde çalışan tanık ...’ın kendi isteği ile işten ayrılması üzerine şirket yetkilileri olan sanıklar tarafından, şirketin muhasebecisine durumun bildirildiği, muhasebeci tarafından da ...’in istifa nedeni ile işten ayrıldığı belirtilerek bildirimde bulunduğu, akabinde de...’in Türkiye İş Kurumu’na müracaat ederek işsizlik maaşı alma talebinde bulunduğu, ancak kayıtlarda kendi isteği ile işten ayrılmış olduğunun görünmesi nedeni ile işsizlik maaşının verilemeyeceğinin kurum tarafından şifaen bildirilmesi üzerine, ...’in işsizlik maaşı alabilmesi için, bu kez sanıkların, kuruma 03/06/2011 tarihli yazı yazarak “...’in işten çıkarıldığını, ancak sehven işten kendi isteği ile ayrıldığı şeklinde bildirimde bulundukları ve bu yanlışlığın düzeltilmesini” talep ettikleri, bu yazı ve kıdem ve ihbar tazminatının ödendiğine ilişkin yazılı belgeler üzerine de, kurum tarafından ...’e işsizlik maaşı bağlanarak ödeme yapılmaya başlanıldığı, ancak kurum müfettişleri tarafından yapılan incelemede ...’e kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediği, şirketin istifa ederek işten ayrılan ...’in işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için ihbar ve kıdem tazminatının ödendiğine dair gerçeğe aykırı belgeler düzenledikleri, müfettiş incelemesi akabinde de gerçek durumun ortaya çıkmasını engellemek için yeni belgeler düzenlemeye devam ettikleri, sanıkların bu surette nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarını işledikleri iddia olunan somut olayda, sanıkların tüm aşamalarda suçlamaları kabul etmediklerine ilişkin istikrarlı savunmaları, bu savunmaları doğrular içerikte tanık anlatımları, dosya içerisinde ki belgeler ve muhtasar vergi beyannameleri karşısında, sanıklar hakkında verilen beraat hükümlerinde her hangi bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin suçun sübut bulduğuna dair temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 24/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (YARGITAY 15. Ceza Dairesi ESAS 2017/1851 KARAR 2017/21197)
 

cihanarmgn

Kayıtlı Üye
Kayıtlı Üye
7 Ocak 2019
13
12
3
30
bolu
#2
İşsizlik maaşı belli bir süreye kadar size ödenmektedir. Bu durum ise işsizlik maaşını hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisindeki sigorta primi belirlemektedir. Buna göre;
  • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik maaşına hak kazanmış kişiler 180 gün (6 ay),
  • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik maaşına hak kazanan kişiler 240 gün (8 ay),
  • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik maaşına hak kazanan kişiler 300 gün (10 ay) süre ile işsizlik ödeneğinden yararlanabilmektedir.
Bende buradan hesaplama yapıyorum:
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.