Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
İtalyan Ceza Muhakemesi Hukukunda Yabancılar
İtalyan Ceza Muhakemesi Hukukunda Yabancılar.jpg

Nasıl Uygulanır?
İtalyan ceza muhakemesi, polis veya savcının suç olarak görülebilecek bir haber aldığında başlıyor. Bazı suçlar için prosedürün devam etmesi için zarar gören tarafça şikayet gereklidir. Bazıları (daha ciddi olanları) şikayet gerektirmez, prosedür otomatik olarak başlatılır.

Suç ihbar edildikten sonra, soruşturma gerçekleştirilir ve süresi suçun türüne bağlıdır.

Soruşturma boyunca, suçu işleyen kişi ve avukatları veya teknik danışmanları tarafından desteklenen mağdur taraf savunma soruşturması yapabilir ve sonuç her iki tarafın savunmasını desteklemek amacıyla ceza muhakemesinden sorumlu savcılığa sunulur.

Soruşturma kapatıldıktan sonra Cumhuriyet Başsavcısı, davanın yargılama sürecine gönderilip gönderilmeyeceğini veya ön incelemeden (Giudice per le Indagini Preliminary) sorumlu yargıca arşiv dosyalama talebinde bulunulup bulunulmayacağını belirler.

Şüpheli ve mağdur taraf, dosyalama talebine itiraz edebilir ve itiraz sonrasında bir tartışma duruşması planlanır. Bu durumda, ön inceleme için sorumlu yargıç, yeni soruşturma yürütülüp yürütülmeyeceğini veya davanın arşivlenip arşivlenmeyeceğini belirleyecektir. Bazı varsayımlar için, hakim, Cumhuriyet Savcısı’na, şüpheli aleyhine bir iddianame hazırlamasını emredebilir (zorunlu iddianame).

Bazı suç türleri için, ön incelemenin sona ermesi ve ceza davasının başlatılması arasında, İtalyan ceza kanununun ek olarak bir “ön” duruşma öngörülüyor.

İlk duruşmada suçu işleyen kişiye daha fazla güvence sağlanır çünkü müzakere boyunca savunma avukatı, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından elde edilen delillerin yeterli veya uygun olmadığının düşünülmesinin, şüpheliye karşı başlatılmış bir davanın neden başlamaması gerektiğinin gerekçelerini açıklar. Mahkeme, durumun yargılama konusu olup olmayacağını veya beraat kararı verilip verilmeyeceğini karar bağlar.

Ceza davasının geçilmesi halinde, davalı kendi lehine, dinlenme, belge ve tanık gönderme talebinde bulunma hakları vardır. Aynı haklar, suçtan dolayı maddi ve manevi kayıplardan tazminat elde etmek için ceza yargılamasına katılan tarafa (suçtan zarar gören) da tanınmaktadır.

Her iki taraf için tanık listesi mutlaka, ceza yargısının (ceza davasının) başlaması planlanan tarihten en az yedi gün önce verilmelidir; bu süreyi geçirmenin yaptırımı tanık gönderme hakkının kullanılamamasıdır.

İtalyan ceza kanunu, davalının kendisine karşı açılan davanın tanımlanması için seçenek tedbir talebinde bulunmasına izin verir. Seçenek tedbirin seçilmesi, mahkumiyet durumunda cezanın azaltılmasına olanak tanır.

Birinci derece yargılama sona erdiğinde, mahkeme, gerekçeli bir karar verir ve sanık ya da savcı tarafından bu karara itiraz edilebilir.

Mağdur tarafa da karara itiraz hakkı tanınmaktadır.

İtalya’da üç dereceli yargılama var: İlk Derece Mahkemesi, İstinaf Mahkemesi, Temyiz Mahkemesi.Yabancı Sanıklar İçin Tedbirler
İtalya’da Yabancılar çoğunlukla, ceza muhakemesi usulüyle ilgili, İtalyan yasaları tarafından tanınan haklardan haberdar edilmiyor.

İtalya’da bir veya birkaç suçla itham edilen çok az yabancı, konuştuğu dilin tercüman tarafından desteklenme hakkına sahip olduklarını biliyor. Ceza yasasının 143. maddesinde öngörülen usul belgelerinin yabancının anadiline tercümesi, İtalyan Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından garanti altına alınmıştır.

Aslında, İtalyan ceza muhakemesi usulünde, suçlamalarda ilk savunma hakkı, suç işlediği iddia edilen kişidir. Dolayısıyla, yabancının kendisine yöneltilen suçlamanın içeriğini anlamaması veya kendi sözlü savunmasını anadilinde belirtmesi mümkün olmadığı takdirde, kişi yeterince hazırlanamayacaktır ve avukatı doğru bir savunma stratejisi oluşturamayacaktır.

Yabancıya yönelik önemli bir tedbirin tercümesinin ihmal edilmesi, tedbirin geçersizliği ile sonuçlanır. Cezai usulün geçersizliği gidermek için her şeyin yeniden başlatıldığı durumlar çok sıktır.

Benzer şekilde, dava sırasında yabancı tanıkların dinlenmeleri gerekiyorsa, tanıkların da kendi dillerini konuşan bir tercüman tarafından desteklenme hakkı olacaktır.

İtalyan ceza kanunu, sorgulamadan önce avukatıyla iletişim kurmak veya ceza prosedürü sırasında bir savunma talebinde bulunmak amacıyla yabancı sanığa veya şüpheliye dil yardımı hakkını tanır.Yabancı Mağdur Taraf için Önlemler
Suç mağduru olan yabancı kişi, İtalya’da bir ceza davası sırasında maruz kaldığı zarar için dil engeli yüzünden haklarına müdahale edilebileceğini düşünürse, böyle bir düşüncesi kesinlikle yanlış olacaktır.

İtalyan yasa koyucu, İtalyanca kişinin bilmediği durumda yabancı mağdurun da bir tercümanın yardımı hakkı olduğunu öngörmüştür.

Suç yüzünden zarar gören yabancı mağdur taraf, duruşmaya savcı yanında katılabilir.

Bu ikinci durumda katılan, genellikle müvekkil adına hareket eden mağdur tarafın avukatıdır. Avukatın mağdur taraf yerine davaya katılmasını ve onun adına zarar tazmini talebinde bulunması için avukata iki dilde (İtalyanca ve yabancı dilde) hazırlanmış özel bir vekaletname vermek yeterli olacaktır.Uygulamada Neler Oluyor?
İtalyan kanunları, yabancılar için bir dizi usule ilişkin önlem temin etmesine rağmen, bunlar belki de İtalya’ya giden suç işlemiş sanık ya da mağdur yabancılarca her zaman bilinmiyor ya da bunlara açıklanmıyor.

Kanuni düzenlemelere uyulmasını sağlamak için görevlendirilen kurumlar, çoğunlukla İtalyan ceza muhakemesi usulünde yabancının hakları ile ilgili bilgilendirmeleri ihmal etmektedir. Bu haklar, duruşma yapılmadan önce (örneğin, soruşturma sırasında kimlik tespit veya yabancıdan bilgi alımı aşamasında) halihazırda mevcuttur ve ihlali, olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Suç işlediği iddia edilen yabancı, kimlik tespiti için Polis Makamına getirilir, bu aşamada savcı da bulunur. Davaların çoğunda yabancı, kimlik tespitinin cezai soruşturmanın uygulanmasına ilişkin ön işlem olduğu gerçeğinden haberdar edilmez, bu aşamada bir kamu avukatı atanabileceği bildirilmemektedir. Sonuç olarak, yabancı hiçbir şey olmadığından emin olarak evine dönerken, düşündüğünün aksine, İtalya’da bir suç işlediğinden şüpheleniliyor ve mahkumiyetle sonuçlanabilecek bir ceza davası gıyabında gerçekleşebiliyor.

Yabancının, kendisine karşı cezai bir işlemin gerçekleştiği konusunda bilgilendirilmediği vakıalar İtalya’da çok sık görülür. Mahkemenin yabancı sanığın İtalyanca bilip bilmediğini doğrulamak zorunda olduğundan, İtalyanca sadece bir kelime kullandığı için, sanıkların İtalyanca anlayabildiği ve kavrayabildiğine kesin gözüyle bakıldığı sıklıkla görülür.

Bu nedenle, İtalya’da bir davada yabancı olan taraf mağdur taraf olsa bile, başka dilleri konuşan İtalyan avukatların yardımı şarttır.


Kaynak: Arnone & Sicomo; International Law Firm, Italian Criminal Procedure <
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
>