2.CD Karşılıksız Yararlanma Suçunu İşleme Kastı Olmayan Sanık Hakkında Suçu İşleme Kastı Olmadığından Beraat Kararı

Daire/Kurul
2. Ceza Dairesi
Esas No
2017/5669
Karar No
2018/1523
Karar Tarihi
20 Şub 2018

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
671
1
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Karşılıksız Yararlanma Suçunu İşleme Kastı Olmayan Sanık Hakkında Suçu İşleme Kastı Olmadığından Beraat Kararı Verilmesi Yerine Suçu İşlediği Sabit Olmadığı Gerekçesiyle Beraat Kararı Verilmesi

(YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ ESAS 2017/5669 KARAR 2018/1523)

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan duruşmaya toplanan delillerle mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun oluşan kanaat ve takdirine göre diğer itirazlar yerinde görülmemiştir. Ancak;

Sanığın, suç kastının bulunmaması gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 223. maddesinin 2. fıkrasının (c) maddesi gereğince beraatine karar verilmesi gerekirken, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle aynı Kanunun 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 1412 sayılı CMUK'nin 321. maddesi gereğince istem gibi BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın aynı Kanunun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün olduğundan; "Sanığın CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" ibaresinin hüküm fıkrasından çıkartılarak, yerine 5271 sayıl ıCMK'nın 223/2-c maddesi uyarınca "yüklenen suç açısından sanığın kastının bulunmaması nedeniyle beraatine" ibaresinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20.02.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
 

HAKKIMIZDA

  • Hukukun her geçen gün değişme ve güncelleme özelliği, ülkemiz mahkemelerindeki davalarda verilen kararlar açısından da geçerli olması hasebiyle içtihatlar gün geçtikçe farklılaşmakta ve çatışmaktadır. Özellikle hukukla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar ve hukuk öğrencileri için tartışmasız olarak güncel kararları takip etmek zaruret olmuştur. Bu sebeple elimizden geldiğince güncel içtihatlara ulaşmanız için, bulunduğunuz forum sitesini kurduk.

    Yargikararlari.net, tüm vatandaşlarımızın yüksek mahkemelerin verdiği yargısal kararlara ulaşabilmesini sağlamak için kurulmuş bir forum sitesidir. Hukuk forumu olan sitemizde, Yargıtay kararları, Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesinin itiraz, iptal ve bireysel başvuru hakkındaki kararları ve uluslararası hukuk alanındaki önemli yargı kararları yer almaktadır. Sizler de hukukla ilgili yazılarınızı veya elinize ulaşan kararları forumumuzda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz.

    yargıtay kararı sorgulama, yargıtay kararları arama motoru, içtihat arama motoru

User Menu