Konu: Kasten Öldürme Suçu

1 İçtihat

Yeterli Şüphe Oluştuğu Halde Maktulün Cesedinin Bulunamamış Olmasının Suç Oluşumunu Etkilemeyeceğinden İddianamenin İadesi Doğru Değildir

Şüphelilerin üzerlerine atılı suçları gerçekleştirdikleri yönünde kamu davası açılması için yeterli şüphenin oluştuğu, maktulün cesedinin bulunamamış olmasının suçun oluşumunu etkilemeyeceğinden cihetle, iddianamenin iadesi kararına yapılan itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.