3.CD Kişinin Yiyeceği veya İçeceğine Kasten Uyku Verici İlaç Atılması, Kasten Yaralama Suçunu Oluşturur

Daire/Kurul
3. CEZA DAİRESİ
Esas No
2016/15735
Karar No
2017/8207
Karar Tarihi
7 Haz 2017

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
716
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Kişinin Yiyeceği veya İçeceğine Kasten Uyku Verici İlaç Atılması, Kasten Yaralama Suçunu Oluşturur

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın olay tarihinde ... ilçe jandarma komutanlığında J.Er olarak görev yaptığı, müşteki ...'nun ise ...ilçe jandarma komutanlığında Uzm.J.II.Kad.Çvş. olduğu, olay tarihinde...ilçe jandarma komutanlığının yemekhanesinden sorumlu aşçı tanık ...'in akşam yemeğini hazırladığı, bu esnada olay günü nöbetçi astsubay olan mağdur ...'ın yemeğini vermek amacı ile kaseye cacık doldurarak masanın üzerine koyduğu ve arkasını döndüğü esnada sanık ...'un cacığın içerisine kendi kullanmış olduğu... marka ilaç attığı, kaseyi karıştırırken aşçı ...'ın fark ettiği ancak cacığa tuz attığını zannederek kaseyi cacık tenceresine boşalttığı ve sanığa hitaben hiçbir jandarma erinin tabldot tabağının dışında başka yemek tabağı kullanamayacağını, kase ile sadece nöbetçi astsubayların yiyebileceğini söylediği, daha sonra söz konusu ilaçlı cacıktan müşteki ...'ın da içmesi üzerine halsiz hissederek uyku hali sendromuna girdiği, ayrıca müştekinin kan örnekleri üzerinde İzmir Adli Tıp Kurumuna yaptırılan incelemede gelen 28/06/2013 tarihli rapora göre kanda 57.0 ng/ml ...bulunduğu, sanığın sadece nöbetçi astsubayın kullanabildiği yemek kasesinin içerisine kendi kullandığı ilaçtan atması eylemini salt olay gecesi 03:00-06:00 saatlerindeki nöbeti esnasında nöbetçi astsubayı uyutmak amacı ile gerçekleştirdiği ve tanık aşçı ...'ın kaseyi cacık tenceresine boşalttığını gördüğü halde bu duruma ses çıkarmayarak üzerine atılı kasten yaralama suçunu işlediği sabit olduğu halde mahkumiyeti yerine delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek isabetsiz gerekçelerle yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 6723 Sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 Sayılı Kanun'un 8/1 maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 07/06/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. (YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 2016/15735 K. 2017/8207)