8.HD Kısıtlının Sağlık Kurumuna Konulmasının Yeni Yerleşim Yeri Edinme Sonucu Doğurmayacağı

Daire/Kurul
8. HUKUK DAİRESİ
Esas No
2017/6585
Karar No
2017/13716
Karar Tarihi
25 Eki 2017

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
671
1
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Kısıtlının Sağlık Kurumuna Konulmasının Yeni Yerleşim Yeri Edinme Sonucu Doğurmayacağı

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, yetkisizliğine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

Davacı kurum vekili, ... Hastahanesinin 30.10.2014 tarihli engelli sağlık kurulu raporuna göre, rezidüel şizofreni teşhisi konulan kısıtlı adayının ... Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesinde kaldığını belirterek, kısıtlı adayının kurum ve kuruluşa yerleşerek sağlık bakım hizmetlerinden yararlanması için vesayet altına alınmasını ve bakım merkezine yerleştirme kararı verilmesini istemiş;

Mahkemece İlçe Jandarma Komutanlığına kısıtlı adayına vasi olabilecek kimselerin tespiti için yazılan müzekkereye verilen cevapta;kısıtlı adayının 10 yıldır kaldığı ... Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesinde bakım ve gözetiminin yapıldığının, nüfusa kayıtlı olduğu yerde kısıtlı adayına vasi adayı olabilecek kimselerin bulunmadığının bildirilmesi üzerine, Mahkemenin yetkisizliğine karar verilmiş, hüküm davacı kurum vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

Dava, 4721 Sayılı TMKnın 408. maddesi uyarınca vasi atanmasına ilişkindir.

Türk Medenî Kanununun

411. maddesinde vesayet işlerinde yetkinin küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine ait bulunduğu;

19/1. maddesinde ise yerleşim yerinin bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer olduğu;

22. maddesinde de bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmayacağı hükme bağlanmıştır.

Dosyada bulunan nüfus kayıt örneğine göre kısıtlı adayının yerleşim yerinin No:4 Kozan ... .... olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda; sağlık kurumuna konulmanın yeni yerleşim yeri edinme sonucu doğurmayacağı ve kısıtlı adayının ... Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi amaçlı bulunduğu, dava dilekçesinden ve nüfus kayıt örneğinden kısıtlı adayının sağlık kurumuna konulmadan önce “....” adresinde ikamet ettiği tespit edildiğinden, Mahkemece işin esasına girilip olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, yetkisizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

Davacı vekilinin temyiz itirazları yukarda açıklanan sebeple yerinde olduğundan kabulüyle, usul ve yasaya uygun bulunmayan hükmün 6100 Sayılı HMK'nın Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK'un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, HUMK'nun 440/III-1, 2, 3 ve 4. bentleri gereğince ilama karşı karar düzeltme yolu kapalı bulunduğuna, 25.10.2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi. (YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/6585 KARAR 2017/13716)
 

HAKKIMIZDA

  • Hukukun her geçen gün değişme ve güncelleme özelliği, ülkemiz mahkemelerindeki davalarda verilen kararlar açısından da geçerli olması hasebiyle içtihatlar gün geçtikçe farklılaşmakta ve çatışmaktadır. Özellikle hukukla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar ve hukuk öğrencileri için tartışmasız olarak güncel kararları takip etmek zaruret olmuştur. Bu sebeple elimizden geldiğince güncel içtihatlara ulaşmanız için, bulunduğunuz forum sitesini kurduk.

    Yargikararlari.net, tüm vatandaşlarımızın yüksek mahkemelerin verdiği yargısal kararlara ulaşabilmesini sağlamak için kurulmuş bir forum sitesidir. Hukuk forumu olan sitemizde, Yargıtay kararları, Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesinin itiraz, iptal ve bireysel başvuru hakkındaki kararları ve uluslararası hukuk alanındaki önemli yargı kararları yer almaktadır. Sizler de hukukla ilgili yazılarınızı veya elinize ulaşan kararları forumumuzda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz.

    yargıtay kararı sorgulama, yargıtay kararları arama motoru, içtihat arama motoru

User Menu