Konu: Kısmi Dava

1 İçtihat

Menfi Tespit Davaları Kısmi Dava Olarak Açılamaz

Menfi tespit davalarında kısmi dava açılamayacağından mahkemece davaya konu bono bedeli üzerinden harcın tamamlattırılması gerekirken yatırılan eksik harç üzerinden yargılamaya devam olunması doğru görülmemiştir.