Konu: Konu Dokunulmazlığının ihlali

1 İçtihat

Katılandaki Yaralanmaların Gözaltına Alınırken Güç Kullanılması Nedeniyle Meydana Gelip Gelmediği Tartışılmalıdır

Katılanda mevcut yaralanma bulgularının katılanın evinde gözaltına alındığı sırada direnişini kırmak amacıyla güç kullanılması ve akabinde kelepçe takılması nedeniyle meydana gelip gelmeyeceği de karar yerinde tartışılarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ile hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır.