Konu: Koşullu Salıverilme

1 İçtihat

Denetim Süresinde İşlenen Kasıtlı Suçlardan Dolayı Adli Para Cezasıyla Cezalandırılması Nedeniyle Koşullu Salıverilme Kararı Geri Alınamaz

Hükümlünün denetim süresi içerisinde işlediği kasıtlı (görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret) suçlardan dolayı neticeten adli para cezaları ile cezalandırılmasına karar verildiği, dolayısıyla koşullu salıverilme kararının geri alınamayacağı gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.