Konu: Kredi Kartı Alacağı

1 İçtihat

Konut Kredisi İçin İpotek Verilmiş ve Borç Ödenmemişse Kredi Kartı Alacağı İçin İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Emri Gönderilemez

Konut kredisi için ipotek verilmiş ve borç ödenmemişse konut finansmanı sözleşmesi ve kredi kartı alacağına ilişkin olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe geçilip, borçluya icra emri gönderilemeyeceğinden, buna ilişkin olarak icra mahkemesine yapılacak başvuru süresiz şikayete tâbi olup, mahkemece re’sen dikkate alınması gerekir.