Konu: Mağdur ve şikayetçinin hakları

1 İçtihat

Mağdurun Kanuni Temsilcisi İle Görevlendirilen Vekilin İradelerinin Çelişmesi Halinde Kanuni Temsilcinin İradesine Üstünlük Tanınmalıdır

Mağdurenin kanuni temsilcisi ile mağdure için görevlendirilen vekilin iradelerinin çelişmesi halinde, kanuni temsilcinin iradesine üstünlük tanınması gerekir. Mağdureye mahkemenin talebi üzerine baro tarafından görevlendirilen vekilin mağdure adına davaya katılmayı isteme hakkı olmadığı gibi mağdurenin katılan sıfatını almamış olması nedeniyle hükmü temyiz yetkisi de bulunmamaktadır.