Konu: Nitelikli Yağma

1 İçtihat

Sanığın Alkollü Mağduru Yaralayıp Cep Telefonunu Alması, Nitelikli Hırsızlık ve Kasten Yaralama Değil Nitelikli Yağma Suçunu Oluşturduğu

Uyuşmazlıklar; sanığın eyleminin ayrı ayrı nitelikli hırsızlık ve kasten yaralama suçunu mu, yoksa bir bütün hâlinde nitelikli yağma suçunu mu oluşturduğu, nitelikli hırsızlık ve kasten yaralama suçunu oluşturduğunun kabul edilmesi hâlinde kasten yaralama suçu açısından şikâyetten vazgeçme nedeni ile sanıktan vazgeçmeyi kabul edip etmediğinin sorularak sonucuna göre hüküm kurulmasının gerekip gerekmediğinin belirlenmesine ilişkindir.