8.CD Olay Anında Olaya Müdahele Eden Polis Memurunun Belindeki Silahı Alarak Ateş Etme Olayında Sanık Hakkında 6136

Daire/Kurul
8. CEZA DAİRESİ
Esas No
2015/12575
Karar No
2015/25423
Karar Tarihi
7 Ara 2015

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
657
1
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Olay Anında Olaya Müdahele Eden Polis Memurunun Belindeki Silahı Alarak Ateş Etme Olayında Sanık Hakkında 6136 s. Kanuna Muhalefetten Hüküm Kurulamaz

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan kurulan hükme yönelik şikayetçi S.. A..'ın temyiz talebinin incelemesinde;

6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan doğrudan zarar görme olasılığı bulunmayan şikayetçinin açılan davaya katılma hakkı bulunmadığı gibi katılma kararı verilmiş olması da temyiz hakkı vermeyeceğinden şikayetçinin temyiz isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 317. maddesi gereğince oybirliğiyle (REDDİNE),

2- Hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;

Tanık beyanları ve tüm dosya kapsamına göre, mahkemenin hakaret suçuna ilişkin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre görevi yaptırmamak için direnme suçundan kurulan mahkumiyet hükmü ile mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle hakaret suçundan verilen beraat kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan; sanık müdafiinin, görevi yaptırmamak için direnme suçunda kurulan hükme ilişkin lehe hükümlerin uygulanması gerektiğine ve eksik inceleme ile karar verildiğine; katılanın, hakaret suçunun sabit olduğuna, görevi yaptırmamak için direnme suçundan kurulan hükme ilişkin ise suçun vasfına yönelik temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükümlerin oy birliğiyle ONANMASINA,

3- 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan kurulan hükme yönelik sanık müdafiinin temyiz talebinin incelemesinde;

Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, sanık F.. K..'nın, katılan S.. A.. ile aralarında çıkan tartışma sırasında kendisine müdahale etmek isteyen polis memuru R.. S..'ın belinde bulunan silahı alarak ateş etmesine müteakip olay yerinde bulunan diğer polis memurlarının da yardımı ile kısa bir zaman aralığı içinde elindeki silahın geri alınması şeklinde gerçekleşen eylemde, sanığa atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilerek beraatine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 07.12.2015 gününde oy birliğiyle karar. (YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ ESAS 2015/12575 KARAR 2015/25423)
 

HAKKIMIZDA

  • Hukukun her geçen gün değişme ve güncelleme özelliği, ülkemiz mahkemelerindeki davalarda verilen kararlar açısından da geçerli olması hasebiyle içtihatlar gün geçtikçe farklılaşmakta ve çatışmaktadır. Özellikle hukukla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar ve hukuk öğrencileri için tartışmasız olarak güncel kararları takip etmek zaruret olmuştur. Bu sebeple elimizden geldiğince güncel içtihatlara ulaşmanız için, bulunduğunuz forum sitesini kurduk.

    Yargikararlari.net, tüm vatandaşlarımızın yüksek mahkemelerin verdiği yargısal kararlara ulaşabilmesini sağlamak için kurulmuş bir forum sitesidir. Hukuk forumu olan sitemizde, Yargıtay kararları, Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesinin itiraz, iptal ve bireysel başvuru hakkındaki kararları ve uluslararası hukuk alanındaki önemli yargı kararları yer almaktadır. Sizler de hukukla ilgili yazılarınızı veya elinize ulaşan kararları forumumuzda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz.

    yargıtay kararı sorgulama, yargıtay kararları arama motoru, içtihat arama motoru

User Menu