8.HD Ölen Kişinin Nüfus Kütüğünden Düşürülmesi İşlemi İdari Bir İşlem Olduğundan Mahkemece Sadece Ölümün ve Ölüm

Daire/Kurul
8. HUKUK DAİRESİ
Esas No
2018/12469
Karar No
2018/16074
Karar Tarihi
24 Eyl 2018

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
659
1
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Ölen Kişinin Nüfus Kütüğünden Düşürülmesi İşlemi İdari Bir İşlem Olduğundan Mahkemece Sadece Ölümün ve Ölüm Tarihinin Tespitine Karar Verilmesi Gerekirken 'Sağ' İbaresi Yerine Ölüm Tarihinin Tesciline Karar verilmesi Doğru Değildir

(YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/12469 KARAR 2018/16074)

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, kabul karar verilmiş olup hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozulması istenilmesi üzerine. Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

Davacı Y. D.'nin, nüfus kayıtlarında kızı görünen Y. D.'nin doğumundan bir ay sonra öldüğünden bahisle, nüfus kütüğündeki sağ kaydının ölü olarak düzeltilmesine karar verilmesine ilişkin talebi hakkında Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtayca incelemeksizin kesinleşen 27.04.2018 gün ve 2017/623 E. 2018/195 K. sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11.07.2018 gün ve 2018/59479 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek boğulması istenilmiş olmakla, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Somut olayda 06.02.1968 doğumlu Y. D.'nin, doğumundan bir ay sonra öldüğü iddiasıyla ölüm tarihinin nüfus kayıtlarına tescili istenmiş, mahkemece davanın kabulü ile adı geçenin 06.03.1968 tarihinde Yalvaç’ta vefat ettiğinin tespitine ve nüfus kaydındaki "sağ" ibaresi yerine ölüm tarihinin tesciline karar verilmiştir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 33. maddesi uyarınca ölen kişinin nüfus kütüğünden düşürülmesi işlemi idari bir işlem olduğundan, mahkemece, sadece ölümün ve ölüm tarihinin tespitine karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken; "sağ” ibaresi yerine ölüm tarihinin tesciline karar verilmesi, doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine, 24.09.2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.
 

HAKKIMIZDA

  • Hukukun her geçen gün değişme ve güncelleme özelliği, ülkemiz mahkemelerindeki davalarda verilen kararlar açısından da geçerli olması hasebiyle içtihatlar gün geçtikçe farklılaşmakta ve çatışmaktadır. Özellikle hukukla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar ve hukuk öğrencileri için tartışmasız olarak güncel kararları takip etmek zaruret olmuştur. Bu sebeple elimizden geldiğince güncel içtihatlara ulaşmanız için, bulunduğunuz forum sitesini kurduk.

    Yargikararlari.net, tüm vatandaşlarımızın yüksek mahkemelerin verdiği yargısal kararlara ulaşabilmesini sağlamak için kurulmuş bir forum sitesidir. Hukuk forumu olan sitemizde, Yargıtay kararları, Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesinin itiraz, iptal ve bireysel başvuru hakkındaki kararları ve uluslararası hukuk alanındaki önemli yargı kararları yer almaktadır. Sizler de hukukla ilgili yazılarınızı veya elinize ulaşan kararları forumumuzda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz.

    yargıtay kararı sorgulama, yargıtay kararları arama motoru, içtihat arama motoru

User Menu