Konu: Paylı Mülkiyet

1 İçtihat

Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Bütünleyici Parçaların Kime Ait Olduğu Uyuşmazlığı İçin Paydaşa Dava Açmak Üzere Süre Verilmelidir

Paydaşlığın (ortaklığın) satış suretiyle giderilmesine ilişkin davalarda taşınmaz üzerinde bulunan bütünleyici parçaların (muhdesat) kime ait olduğu konusunda uyuşmazlık olup da bunlar üzerinde bazı paydaşların (ortaklar) hak iddia etmeleri ve öncelikle bu uyuşmazlığın giderilmesini istemeleri halinde o paydaşa görevli mahkemede dava açmak üzere uygun bir süre verilmelidir.