Konu: Rucüen Tazminat

1 İçtihat

Hakim Hükümde Unutulan Talepler Hakkında Tavzih Yoluyla Karar Verip Bunu Hükmüne Ekleyemez

Hakim; tavzih yolu ile hükümde unutmuş olduğu talepler hakkında karar verip bunu hükmüne ekleyemez. Bunun gibi hüküm verirken unutmuş olduğu vekalet ücreti veya faiz hakkında tavzih yolu ile bir karar verip bunu hükmüne dahil edemez. Aynı şekilde kısa kararla gerekçeli karar arasındaki çelişki de tavzih yolu ile giderilemez. Kararda yapılan tavzihin usulüne uygun olmadığı açıktır. Birleşen dava yönünden herhangi bir hüküm tesis edilmediği halde tavzih kararı ile kararın tavzihen düzeltilmesi suretiyle birleşen dava yönünden hüküm kurulması ve davalı lehine vekalet ücreti hükmedilmesi hatalıdır.