4.CD Sanığın "ağzına sıçarım" Dediğini ve Katılana Küfür Ettiğini Belirterek Hakaret Suçunu İkrar Etmesi Karşısında

Daire/Kurul
4. CEZA DAİRESİ
Esas No
2013/32969
Karar No
2013/27765
Karar Tarihi
11 Kas 2013

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Sanığın "ağzına sıçarım" Dediğini ve Katılana Küfür Ettiğini Belirterek Hakaret Suçunu İkrar Etmesi Karşısında Beraat Kararı Verilmesinin Yerinde Olmadığı

Yerel mahkemece verilen hükümler edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanunun oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

1- Sanık hakkında, katılan ...'e yönelik yaralama, tehdit ve katılan ...'e yönelik tehdit suçlarından kurulan beraat hükümlerinin temyiz incelemesinde,

Eylemlere ve yükletilen suçlara yönelik katılanlar ..., ...vekilinin temyiz istemi iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

2- Sanık hakkında, katılanlar ... ve ...'e yönelik hakaret suçlarından kurulan hükümlerin temyizine gelince, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın 21.01.2009 tarihli duruşmadaki sorgusunda, katılan ... "ağzına sıçarım" dediğini, yine diğer katılan ...'e küfürler ettiğini belirterek hakaret suçunu ikrar etmesi karşısında, delillerin takdir ve değerlendirmesinde hataya düşülerek, kanuni ve yerinde olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve katılanlar..., ... vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 11/11/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ ESAS 2013/32969 KARAR 2013/27765)