Konu: Sigortalı Sayılmayanlar

1 İçtihat

Eşinin Yanında Ücret Almadan Çalışma Nedeniyle Sigortalı Sayılmanın Olanaklı Olmadığı

Sigortalı ile işveren arasındaki iş ilişkisinin hizmet akdine dayanması gerekir. 5510 sayılı Kanunu’nun 6. maddesinde sigortalı sayılmayanlar tahdidi olarak sayılmış olup, bunların arasında işverenin ücretsiz çalışan eşinin sigortalı sayılamayacağı belirtilmiştir. Davacının, Kurum’a verdiği imzalı beyanda, ücretsiz olarak eşinin yanında çalıştığını dile getirmesi karşısında davacının sigortalı sayılamayacağı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.