Konu: Silahlı Terör Örgütüne üye Olma Suçu

6 İçtihat

Sanığın Bylock Kullanıcısı Olduğuna Dair Yetersiz Bylock Sorgu Tutanaklarına Dayanılarak Eksik Araştırma İle Hüküm Kurulması Hatalıdır

Dava, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkindir. Bylock kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanığın, bylock uygulamasını kullandığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde teknik verilerle tespiti halinde, bylock kullanıcısı olduğuna dair delilin atılı suçun sübutu açısından belirleyici nitelikte olması karşısında, ilgili birimlerden ayrıntılı bylock tespit ve değerlendirme raporu getirtilip değerlendirilerek duruşmada sanık ve müdafiine okunup diyecekleri sorulduktan sonra bir karar verilmesi gerekirken sanığın bylock kullanıcısı olduğuna dair yetersiz bylock sorgu tutanaklarına dayanılarak eksik araştırma ile hüküm kurulması hatalıdır.

Temel Cezanın Belirlenmesinde Suçun Unsurlarının Teşdit Sebebi Olarak Kabul Edilmesi Suretiyle TCK’nın 61/3 Maddesine Aykırı Davranılmıştır

Temel cezanın belirlenmesinde suçun unsurlarının teşdit sebebi olarak kabul edilmesi suretiyle TCK’nın 61/3 maddesine aykırı davranılması ve silahlı terör örgütü olduğuna dair karar verilen FETÖ/PDY yapılanmasına üyelikten hüküm verilirken, hükümde atıf maddesi olarak silahlı terör örgütlerine uygulama imkanı bulunmayan 3713 sayılı Kanunun 7/1 maddesinin gösterilmesi kanuna aykırıdır.