Konu: Tahliye ihtarlı ödeme Emri

1 İçtihat

Borçluya Örnek 13 Tahliye İhtarlı Ödeme Emri Gönderilmesi İçin Takip Talebinde TBK m. 315’te Yazılı Nitelikte Alacağın İstenmesi Gereklidir

Asıl alacağın TBK’nun 315. maddesi kapsamında kira alacağı mı yoksa kira alacağı dışında kalan alacak mı olduğunun incelenmesi; talep edilen alacağın kira alacağı dışında kaldığı tespit edilirse de bu alacak kalemleri için borçluya çıkarılan örnek 13 numaralı ödeme emrinin iptaline aksi halde istemin reddine karar verilmesi gerekir.