Konu: Tebliğ imkansızlığı

1 İçtihat

Denetimli Serbestlik Tedbirine Uygun Davranmamakta Israr Koşulu Gerçekleşmişse Yargılamaya Devam Edilerek Esas Hakkında Hüküm Verilmelidir

İki kez uyarılmasına rağmen iki defa yükümlülüklerini ihlal ettiği görüldüğünden, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan TCK’nın 191. maddesinin 1. fıkrası uyarınca sanığın cezalandırılması isteğiyle açılan davada kovuşturma şartı olan ısrar koşulu gerçekleşmiştir. Bu nedenle mahkemece yargılamaya devam edilerek esas hakkında bir hüküm verilmesi gerekirken, kamu davasının durmasına karar verilmesi yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma talebi yerinde görülmüştür.