Konu: Tereke Ortaklığı

1 İçtihat

Terekeye Temsilci Atanmasından Sonra Tereke Ortağının ya da Ortaklarının Davayı Takip Yetkisi Ortadan Kalkar

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tüm mirasçılar adına tescil isteğine ilişkindir. Terekeye temsilci atanmasından sonra tereke ortağının ya da ortaklarının davayı takip yetkisi ortadan kalkar. Davayı açan mirasçı ya da mirasçıların davayı takip yetkisi sona erer ve buna bağlantılı olarak da hükmü temyiz hakkı miras şirketini temsil eden mümessile geçer.