12.CD Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma / Suç Duyurusunun Sonucunun Beklenmesi Suretiyle Sonucuna Göre Sanığın Huku

Daire/Kurul
12. Ceza Dairesi
Esas No
2017/6678
Karar No
2018/2986
Karar Tarihi
15 Mar 2018

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
671
1
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma / Suç Duyurusunun Sonucunun Beklenmesi Suretiyle, Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdir Edilmesi Gerektiği Gözetilmeden Eksik İnceleme İle Yazılı Şekilde Sanığın Beraatine Karar Verilmesi

(YARGITAY 12. Ceza Dairesi ESAS 2017/6678 KARAR 2018/2986)

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi gereği düşünüldü;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre, mahalli Cumhuriyet Savcısı'nın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Gece vakti cadde üzerinde durdurulan otomobil sürücüsü olan sanığın, yapılan ölçümde 1.46 promil alkollü olduğu iddia edilen olayda; sanığın, kolluk görevlileri tarafından alınan beyan tutanağından atılı suçu işlediğini ikrar ettiği anlaşılmakta ise de, sanık kovuşturma aşamasında atılı suçu işlemediğini, abisi olan ... ...'ın trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçları işleyerek kendisinin kimlik bilgilerini kullandığını ve böyle bir olaya karışmadığını iddia ettiği, 20.08.2014 tarihli trafik idari para cezası karar tutanağı karbon nüshaları üzerindeki imza ile, sanığın imza örnekleri üzerinde yapılan imza incelemesi sonucu düzenlenen uzmanlık raporunda; tutanaktaki imzanın, sanığın elinden çıktığını gösterir nitelik ve yeterlilikte uygun kaligrafik bulgular tespit edilemediğinin belirtildiği, bunun üzerine sanığın atılı suçtan beraatine karar verilirken, hükümle birlikte suçun gerçek failinin tespiti açısından suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği anlaşılmış ise de, sanığın abisi olan ... ...'ın tanık sıfatıyla beyanlarının alınması, akabinde ... ...'ın imza örnekleri alınarak bu örnekler ile dosyadaki kollukta alınan şüpheli beyan tutanağında bulunan imzanın ve idari para cezası tutanağında bulunan imzaların karşılaştırılması, aynı şekilde sanığın imza örnekleri ile kollukta alınan şüpheli beyan tutanağındaki imzanın karşılaştırılması, tüm bu hususlarda imza incelemelerinin yaptırılması, ayrıca suç duyurusunun sonucunun beklenmesi suretiyle, tüm bu eksiklikler tamamlandıktan sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde sanığın beraatine karar verilmesi;

Kanuna aykırı olup, mahalli Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA; 15.03.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

HAKKIMIZDA

  • Hukukun her geçen gün değişme ve güncelleme özelliği, ülkemiz mahkemelerindeki davalarda verilen kararlar açısından da geçerli olması hasebiyle içtihatlar gün geçtikçe farklılaşmakta ve çatışmaktadır. Özellikle hukukla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar ve hukuk öğrencileri için tartışmasız olarak güncel kararları takip etmek zaruret olmuştur. Bu sebeple elimizden geldiğince güncel içtihatlara ulaşmanız için, bulunduğunuz forum sitesini kurduk.

    Yargikararlari.net, tüm vatandaşlarımızın yüksek mahkemelerin verdiği yargısal kararlara ulaşabilmesini sağlamak için kurulmuş bir forum sitesidir. Hukuk forumu olan sitemizde, Yargıtay kararları, Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesinin itiraz, iptal ve bireysel başvuru hakkındaki kararları ve uluslararası hukuk alanındaki önemli yargı kararları yer almaktadır. Sizler de hukukla ilgili yazılarınızı veya elinize ulaşan kararları forumumuzda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz.

    yargıtay kararı sorgulama, yargıtay kararları arama motoru, içtihat arama motoru

User Menu