Konu: Vakıf Senedi

1 İçtihat

Ayasofya’nın Yeniden İbadete Açılması Amacıyla Ayasofya Camii’nin Müzeye Çevrilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının İptali

Ayasofyanın yeniden ibadete açılması amacıyla yapılan başvurunun reddine yönelik işlemin dayanağı olan Ayasofya Camiinin müzeye çevrilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptali istemi ile açılan davada; Türk hukuk sisteminde eski vakıflara ait hayrat taşınmazların vakfiyesi doğrultusunda istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamayacağı, vakıf senedinde sürekli olarak tahsis edildiği vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı hakkında karar.