Hukuk Daireleri

81 İçtihat

Dernek Karar Defterinin Kaybolması / Zayi Belgesi Verilmesi / Çekişmesiz Yargı İşi

Zayi belgesi istemine dair uyuşmazlık, 6100 Sayılı Kanun’un 382/2-e maddesinde sayılmamakla birlikte, Kanunun 382/1. maddesinde sayılan ölçütlere göre çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup, derneğin defter ve belgeleri için zayi belgesi verilmesi hususunda hangi mahkemenin görevli olduğuna dair özel bir düzenleme bulunmadığı için görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.