1 beğenilme 0 beğenilmeme
525 gösterim 1 1
Dava şartları nelerdir?
Medeni Usul Hukuku kategorisinde sordu | 525 gösterim

1 cevap

1 beğenilme 0 beğenilmeme
En İyi Cevap
1

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun İkinci Kısım, İkinci Bölümü, Birinci ayrım, 114 ve 115. maddeleri ile dava şartlarını düzenlenmiştir.

 • Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması
 • Yargı yolunun caiz olması
 • Mahkemenin görevli olması
 • Yetkinin kesin olduğu hallerde, mahkemenin yetkili bulunması
 • Tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları, kanuni temsilin söz konusu olduğu hallerde, temsilcinin gerekli niteliğe sahip bulunması
 •  Dava takip yetkisine sahip olunması
 • Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekalet ehliyetine sahip olması ve usulüne uygun düzenlenmiş bir vekaletnamenin bulunması
 • Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması
 • Teminat gösterilmesin ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi
 • Davacının, dava açmakta hukuki yararının bulunması
 • Aynı davanın, daha önceden açılmış ve halen görülmekte olmaması
 • Aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması.
cevapladı
seçti

İlgili sorular

14 soru
13 cevap
0 yorum
110 üye