Konu: idari yargı

İdari yargıda duruşma hangi hallerde ve nasıl olur?