Davanın Nakli nedir, nasıl olur?

Davanın nakli nasıl olur? Davanın nakli hangi hallerde olur? Davanın nakline kim karar verir? Mahkemeyi başka şehre aldırma nasıl olur? Dava yeri değiştirme nasıl olur? Duruşma yeri değiştirme hakkında bilgi.

Davanın nakli nedir? Mahkemenin nakli nedir?

Davanın nakli, yetkili hakim veya mahkemenin hukuki veya fiili sebeplerle görevini yerine getiremeyecek halde bulunması veya kovuşturmanın görevli ve yetkili mahkemenşn bulunduğu yerde yapılmasının kamu güvenliği için tehlike oluşturması halinde gündeme gelir ki, bunlardan ilkine yüksek görevli mahkeme, diğerine ise Adalet Bakanlığı’nın talebi ile Yargıtay’ın ilgili dairesi karar verir. Davanın naklinde, hem mahkeme hem de hakim değişir. (CMK, m. 19/1-2)
Mahkemenin nakli, bir davanın hakimlerinin değişmeksizin duruşma salonun mahkemenin yetkili olduğu yargı çevresinde bir başka salona taşınmasıdır. Bu da yine fiili sebepler veya güvenlik gerekçesiyle olabilir. Bu karara karşı itiraz yolu açıktır. (CMK, m. 19/3)