Delil Tespiti nedir?

Mevcut veya ileride açılacak davada kullanılacak, kaybolması veya ispat gücünün azalması gibi tehlikesi bulunan delillerin normal zamanından önce incelenmesini veya korunmasını sağlayan bir kurumdur. Bu niteliği sebebiyle bir dava olmayıp, ilgili olduğu davaya bağlı bir usuli işlemdir. Delil tespiti isteyebilmek için öncelikle tespit isteyen kişinin hukuki yararının olması gerekir. Delil tespiti istenen delillerin inceleme sırasının henüz gelmemiş olması gerekir.

Delil tespiti dava açılmadan önce, esas hakkındaki davaya bakacak mahkemeden veya keşif ve bilirkişi incelemesi yapıalcak şeyin bulunduğu veya tanığın bulunduğu yer SULH HUKUK MAHKEMESİ’nden istenir. Dava açıldıktan sonra delil tespiti, sadece esas davaya bakmakla görevli ve yetkili mahkemeden istenebilir.

Aleyhine tespit talebinde bulunulanın tespite ilişkin evrakların kendisine tebliğinden itibaren 1 HAFTA içinde tespit kararına itiraz hakkı vardır.