TBMM’de gizli oylamanın zorunlu olduğu haller nelerdir?

TBMM’de gizli oylamanın zorunlu olduğu haller nelerdir?

  • Anayasa değişikliği tekliflerinin oylanması
  • TBMM Başkanının seçimi
  • Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görevi sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin üyeliğinin düşmesi kararı
  • Meclis soruşturması açılıp açılmayacağına karar verilmesi
  • Anayasa Mahkemesine üye seçimi
  • Sayıştay üye seçimi
  • Kamu başdenetçisi seçimi
  • Hakimler ve Savcılar Kuruluna üye seçimi