Etiketleri ara

Popüler etiketler

aaüt adil yargılanma hakkı adli para cezası adli yargı yeri alacak davası atama bono boşanma boşanma davası cezai şart cinsiyet değişikliği davanın reddi denetimli serbestlik disiplin cezası dolandırıcılık eksik bilirkişi raporu eksik inceleme emlakçı etkin pişmanlık facebook fazla mesai ücreti genel tatil ücreti görevi kötüye kullanma görevli mahkeme haciz hagb hak düşürücü süre hakaret hakkaniyet ilkesi haksız tahrik hırsızlık hizmet kusuru hükmün açıklanmasının geri bırakılması icra takibi idarenin hizmet kusuru iftira ihbar tazminatı ihtiyati haciz ihtiyati tedbir iş akdinin feshi iş kazası iş sözleşmesinin haklı feshi işçilik alacakları işe iade ispat yükü iştirak nafakası istirdat davası itirazın iptali itirazın kaldırılması kaçak elektrik kullanma kalp krizi kamulaştırma kanun yararına bozma kasten yaralama katma değer vergisi kıdem tazminatı kira sözleşmesi kiralananın tahliyesi kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kredi kartı kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma kusur tespiti lehte yararlanan sanık maddi tazminat maddi zarar manevi tazminat manevi zarar menfi tespit davası naklen atama nitelikli dolandırıcılık ödeme emri özel hayatın gizliliğini ihlal resmi belgede sahtecilik rucüen tazminat savunma hakkı sosyal ve ekonomik durum suçta madde uygulaması tahliye istemi takipsizlik kararı tanık beyanı tapu iptal ve tescil tapu iptal ve tescili tapu iptali tavzih tedbir nafakası tehdit trafik kazası tüketici hakem heyeti uyap uyuşturucu madde bulundurma suçu uyuşturucu madde ticareti yapma uzlaştırma vekalet ücreti velayet yağma yardım nafakası yıllık izin ücreti yoksulluk nafakası zamanaşımı zincirleme suç

HAKKIMIZDA

  • Hukukun her geçen gün değişme ve güncelleme özelliği, ülkemiz mahkemelerindeki davalarda verilen kararlar açısından da geçerli olması hasebiyle içtihatlar gün geçtikçe farklılaşmakta ve çatışmaktadır. Özellikle hukukla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar ve hukuk öğrencileri için tartışmasız olarak güncel kararları takip etmek zaruret olmuştur. Bu sebeple elimizden geldiğince güncel içtihatlara ulaşmanız için, bulunduğunuz forum sitesini kurduk.

    Yargikararlari.net, tüm vatandaşlarımızın yüksek mahkemelerin verdiği yargısal kararlara ulaşabilmesini sağlamak için kurulmuş bir forum sitesidir. Hukuk forumu olan sitemizde, Yargıtay kararları, Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesinin itiraz, iptal ve bireysel başvuru hakkındaki kararları ve uluslararası hukuk alanındaki önemli yargı kararları yer almaktadır. Sizler de hukukla ilgili yazılarınızı veya elinize ulaşan kararları forumumuzda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz.

    yargıtay kararı sorgulama, yargıtay kararları arama motoru, içtihat arama motoru

User Menu