3d secure

  1. Yargı Kararları

    19.HD Kredi Kartının Davacının İzni Olmaksızın Her Ay Küçük Miktarlarda Alışveriş Yapılarak Kullanılması / Bilişim

    Kredi Kartının Davacının İzni Olmaksızın Her Ay Küçük Miktarlarda Alışveriş Yapılarak Kullanılması / Bilişim Uzmanlarından Oluşacak Bir Kuruldan Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği Bilirkişi kurulunun davacının da sorumlu olduğunu belirtmesine rağmen davalının hangi nedenle kusurlu olduğunu...