4706 s. kanun

  1. Yargı Kararları

    İTİRAZ Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a Eklene

    Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a Eklenen 7/B Maddesinin 4. Cümlesinin Anayasa’ya Aykırılığı İleri Sürülerek İptaline Karar Verilmesi Talebi İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara Batı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU...