5411 sayılı bankk

  1. Yargı Kararları

    Türk Ticaret Kanunundaki Hükümler Karşısında Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluşu ve Kuruluşun İzne 1306-3839

    Varlık yönetim şirketleri bankalar ve banka dışı finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarının alınıp yeniden yapılandırılarak tahsil edilmesi amacına yönelik faaliyet göstermektedirler. Varlık yönetim şirketleri hakkındaki temel düzenleme 5411 sayılı BankK m. 143’te yer almaktadır...