5651 s. kanun

  1. Yargı Kararları

    İTİRAZ İnternet İçeriğinin Belirli Suçları Oluşturması Hâlinde Hakim Onayı Olmaksızın İdarece Re’sen Erişim

    İnternet İçeriğinin Belirli Suçları Oluşturması Hâlinde Hakim Onayı Olmaksızın İdarece Re’sen Erişimin Engellenmesi ile Haberleşme Hürriyetinin Sınırlandırılmasının Anayasaya Aykırılığı İddiası Esas Sayısı: 2015/76 Karar Sayısı: 2017/153 Karar Tarihi: 15.11.2017 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN...