6136 sayılı kanun

  1. Yargı Kararları

    8.CD Olay Anında Olaya Müdahele Eden Polis Memurunun Belindeki Silahı Alarak Ateş Etme Olayında Sanık Hakkında 6136

    Olay Anında Olaya Müdahele Eden Polis Memurunun Belindeki Silahı Alarak Ateş Etme Olayında Sanık Hakkında 6136 s. Kanuna Muhalefetten Hüküm Kurulamaz Gereği görüşülüp düşünüldü: 1- 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan kurulan hükme yönelik şikayetçi S.. A..'ın temyiz talebinin incelemesinde...