açık mavi renk

  1. Yargı Kararları

    2.HD Mernis Adresine Çıkartılan Tebligat Zarfı "Açık Mavi Renk" Değilse Tebligat Usulsüzdür

    Mernis Adresine Çıkartılan Tebligat Zarfı "Açık Mavi Renk" Değilse Tebligat Usulsüzdür YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2015/15366 KARAR NO: 2016/7135 KARAR TARİHİ: 7.4.2016 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası...
  2. Yargı Kararları

    12.HD Mernis Adresine Çıkartılan Tebligat Zarfı "Açık Mavi Renk" Değilse Tebligat Usulsüzdür

    Mernis Adresine Çıkartılan Tebligat Zarfı "Açık Mavi Renk" Değilse Tebligat Usulsüzdür YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/11780 KARAR NO: 2017/2991 KARAR TARİHİ: 1.3.2017 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi...