açıkça borcu kabul

  1. Yargı Kararları

    19.HD Borçlu Facebook Mesajlarında Açıkça Borcu Olduğunu Beyan Etmişse Kabul Anlamına Geleceği

    Borçlu Facebook Mesajlarında Açıkça Borcu Olduğunu Beyan Etmişse Kabul Anlamına Geleceği Davalı tarafça gönderilen Facebook mesajlarında davalının “11.000,00 TL’lik borcuma ödeme planı çıkarsınlar ve ben de ödemeye başlayayım.” şeklindeki beyanları açıkça borcu kabul anlamında yorumlanmalıdır...