acil servis muayene odası

  1. Yargı Kararları

    8.CD Doktora Hakaret / Hastane Acil Servisi Muayene Odası, Aleni Yer Olmadığından TCK, m. 125/4 Uygulanmaz

    Doktora Hakaret / Hastane Acil Servisi Muayene Odası, Aleni Yer Olmadığından TCK, m. 125/4 Uygulanmaz Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü. Sanıklar P ve M'in temyiz dilekçeleri içeriğinden, temyiz...