adi kira

  1. Yargı Kararları

    12.HD Borca İtiraz Dilekçesinde İtiraz Kelimesinin Bulunmaması ve İçeriğinde de Herhangi Bir İtiraz Olabilecek

    Borca İtiraz Dilekçesinde İtiraz Kelimesinin Bulunmaması ve İçeriğinde de Herhangi Bir İtiraz Olabilecek Açıklıkta Beyanın Yer Almaması Halinde Takibe Devam Olunması Gerekir (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/9753 KARAR 2018/14304) Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti...
  2. Yargı Kararları

    12.HD Borçluya Örnek 13 Tahliye İhtarlı Ödeme Emri Gönderebilmesi İçin Takip Talebinde TBK'nun 315 Maddesinde Yazılı

    Borçluya Örnek 13 Tahliye İhtarlı Ödeme Emri Gönderebilmesi İçin Takip Talebinde TBK'nun 315 Maddesinde Yazılı Nitelikte Alacağın İstenmesi Gereklidir (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/21900 KARAR 2017/13586) Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen...