adi ortaklık

  1. Yargı Kararları

    15.HD Adi Ortaklık Yükümleri / Adi Ortaklığın Dava Ehliyeti

    Adi Ortaklık Yükümleri / Adi Ortaklığın Dava Ehliyeti Davacılar 1-... Taşımacılık Taah. ve Tic. Ltd. Şti. 2-... ile davalı ... arasındaki davadan dolayı... Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 02.07.2013 gün ve 2013/141-188 Sayılı hükmü onayan Dairemizin 16.06.2016 gün ve 2016/1807-3501 Sayılı...