aile konutu şerhi

  1. Yargı Kararları

    HGK Aile Konutunun Banka Lehine İpotek Tesis Edilirken Eşin Açık Rızasının Bulunması Gerektiği ve Evliliğin Ölüm

    Aile Konutunun Banka Lehine İpotek Tesis Edilirken Eşin Açık Rızasının Bulunması Gerektiği ve Evliliğin Ölüm İle Sona Ermesinin Taşınmazın Aile Konutu Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı Taraflar arasındaki "ipoteğin kaldırılması ve aile konutu şerhi konulması" davasından dolayı Konya 4. Aile...
  2. Yargı Kararları

    Davacının, Adli Yargı Yerince Verilen Boşanma Kararından Sonra, Mâliki Olduğu Taşınmazın Tapu Kaydına Eşinin

    Davacının, Adli Yargı Yerince Verilen Boşanma Kararından Sonra, Mâliki Olduğu Taşınmazın Tapu Kaydına Eşinin İstemi Üzerine Konulan Aile Konutu Şerhinin Terkin Edilmesi İstemli Başvurusunun Reddi Davacının mahkemece verilen boşanma kararını ibraz etmek suretiyle söz konusu aile konutu şerhinin...