alacak istemi

  1. Yargı Kararları

    11.HD Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacak İstemine İlişkin Davada Mudi Tüketici Vasfına Sahipse Görevli Mahkeme

    Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacak İstemine İlişkin Davada Mudi Tüketici Vasfına Sahipse Görevli Mahkeme (YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/9670 KARAR 2018/4187) Taraflar arasında görülen davada….Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 06/04/2015 gün ve 2014/192 – 2015/256 Sayılı kararı...