aleyhe hüküm verme yasağı

  1. Yargı Kararları

    11.HD Bedel Farkının Tahsili İstemi / Aleyhe Hüküm Verme Yasağı

    Bedel Farkının Tahsili İstemi / Aleyhe Hüküm Verme Yasağı Dava, davacı kurumun düzenlediği iki ihale arasındaki bedel farkının ilk ihalenin gereğini yerine getirmeyen davalıdan tahsili istemine ilişkindir. Aleyhe hüküm verme yasağı gereği, temyiz eden tarafın lehine verilen bozma kararına uyan...