arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

 1. Yargı Kararları

  23.HD Arsa Sahibinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İmzalarken Güttüğü Saikin 6502 Sayılı Kanunda Tanımlanan

  Arsa Sahibinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İmzalarken Güttüğü Saikin 6502 Sayılı Kanunda Tanımlanan Tüketicinin Saikinden Farklı Olduğu Gözden Kaçırılmamalıdır (YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/3982 KARAR 2019/2799) Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması...
 2. Yargı Kararları

  23.HD Eksik ve Ayıplı İmalatı Bulunan Bir İnşaatı, Arsa Sahibi Teslim Almaya Zorlanamaz

  Eksik ve Ayıplı İmalatı Bulunan Bir İnşaatı, Arsa Sahibi Teslim Almaya Zorlanamaz (YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/1917 KARAR 2019/513) Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi...
 3. Yargı Kararları

  23.HD Usuli Kazanılmış Hakkın İstisnası Olan Geriye Etkili Bir Kanuni Düzenleme Olması Sebebiyle

  Usuli Kazanılmış Hakkın İstisnası Olan Geriye Etkili Bir Kanuni Düzenleme Olması Sebebiyle "31.12.2017 Tarihinden Önce Yapılmış İmara Aykırı ve Kaçak Yapılar" İle İlgili Hükmün Mahkemelerce Eldeki Davalar İçin de Uygulanması Gerektiği Gibi Öncesinde Aksine Verilmiş Bir Bozma Kararı Bulunsa Bile...
 4. Yargı Kararları

  23.HD İtirazın kaldırılması ve İflas Davası, İflas Talebini İçerdiğinden Kanunun Amir Hükmü Uyarınca Ticaret

  İtirazın kaldırılması ve İflas Davası, İflas Talebini İçerdiğinden Kanunun Amir Hükmü Uyarınca Ticaret Mahkemesinde Açılması Gerekir ve İflas Talebini İçeren Davalarda Uyuşmazlığın Kaynağının Önemi Yoktur (YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ Esas 2015/8391 Karar 2018/4245) Taraflar arasındaki itirazın...