artık değer

  1. Yargı Kararları

    Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Denkleştirme (TMK. md. 230) 1306-3839

    Edinilmiş mallara katılma rejiminde denkleştirme TMK’nun 230. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre bir eşin bir mal grubundan, diğer mal grubuna kaymalar söz konusu olduğunda denkleştirme gerçekleştirilmelidir. TMK’nun 230. maddesinin I. fıkrasına göre bir eşin kişisel malları ile edinilmiş...
  2. Yargı Kararları

    8.HD Artık Değere Katılma Alacağı İstemi, Anlaşmalı Boşanma Dava Dosyası ve Boşanma Protokolü Dikkate Alınarak Dava

    Artık Değere Katılma Alacağı İstemi, Anlaşmalı Boşanma Dava Dosyası ve Boşanma Protokolü Dikkate Alınarak Davanın Reddi Davacının boşanma dava dilekçesinde belirtilen malvarlıkları sebebiyle mal rejiminin tasfiyesi ile alacak isteğinde bulunması, mahkemece, anlaşmalı boşanma dava dosyası ve...