asgari bina ve cephe derinliği şartları

  1. Yargı Kararları

    Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Nazım İmar Planının İptali İle Yeşil Alan Olarak Planlanması Konusunda Belediye

    Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Nazım İmar Planının İptali İle Yeşil Alan Olarak Planlanması Konusunda Belediye Meclisi Kararının İptali Talebi (DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU ESAS 2015/3985 KARAR 2018/116) İstemin Özeti: İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin 26/05/2015 günlü, E:2015/1003...